Slovník pojmov

Zoznam pojmov
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetky
62 items found, displaying 1 to 25.
1 2 3
Názov Okruh Aktualizácia PDF
Celkový prírastok (- úbytok) obyvateľstva Obyvateľstvo a migrácia 28.06.2013
Dojčenská úmrtnosť Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Dojčenská úmrtnosť s pôrodnou hmotnosťou 1 000 g a viac Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Hrubá miera migračného salda Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Hrubá miera pôrodnosti Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Hrubá miera rozvodovosti Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Hrubá miera sobášnosti Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Hrubá miera ukončených tehotenstiev Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Hrubá miera úmrtnosti Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Hrubá miera živorodenosti Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Index rozvodovosti Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Miera dojčenskej úmrtnosti Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Miera novorodeneckej úmrtnosti Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Miera perinatálnej úmrtnosti Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Migračné saldo Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Mŕtvonarodení Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Narodení Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Narodení s pôrodnou hmotnosťou do 2 500 g Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Narodení v manželstve Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Novorodenecká úmrtnosť Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Novorodenecká úmrtnosť s pôrodnou hmotnosťou 1 000 g a viac Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Objem sťahovania - trvalý pobyt Obyvateľstvo a migrácia 26.07.2013
Perinatálna úmrtnosť Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Pitvaní Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Podiel dojčenskej úmrtnosti podľa príčin smrti Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
62 items found, displaying 1 to 25.
1 2 3