Slovník pojmov

Zoznam pojmov
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetky
12 items found, displaying all items.
1
Názov Okruh Aktualizácia PDF
Choroba/zdravotná starostlivosť Sociálna ochrana 25.06.2013
Ostatné platby Sociálna ochrana 28.06.2013
Peňažná dávka Sociálna ochrana 25.06.2013
Príjmy Sociálnej poisťovne z výberu poistného Sociálna ochrana 28.06.2013
Starobný dôchodok Sociálna ochrana 25.06.2013
Štatistika sociálnej ochrany (ESSPROS) Sociálna ochrana 25.06.2013
Testovaná dávka Sociálna ochrana 25.06.2013
Účel invalidita Sociálna ochrana 25.06.2013
Účel staroba Sociálna ochrana 25.06.2013
Vecná dávka Sociálna ochrana 25.06.2013
Výdavky na sociálne dávky (hrubé) Sociálna ochrana 25.06.2013
Výdavky na sociálnu ochranu Sociálna ochrana 25.06.2013
12 items found, displaying all items.
1