Slovník pojmov

Zoznam pojmov
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetky
23 items found, displaying all items.
1
Názov Okruh Aktualizácia PDF
Bežné náklady na ochranu ŽP Životné prostredie 27.06.2014
Biochemická spotreba kyslíka Životné prostredie 27.06.2014
Chemická spotreba kyslíka Životné prostredie 27.06.2014
Chránené územie Životné prostredie 27.06.2014
Emisie základných znečisťujúcich látok Životné prostredie 27.06.2014
Hodnota prízemného ozónu Životné prostredie 27.06.2014
Imisie základných znečisťujúcich látok Životné prostredie 27.06.2014
Investície na ochranu ŽP Životné prostredie 27.06.2014
Komunálny odpad Životné prostredie 27.06.2014
Kvalita vody vo vodných tokoch Životné prostredie 27.06.2014
Kvalita vody v rekreačných jazerách a vodných nádržiach Životné prostredie 27.06.2014
Mobilný zdroj znečisťovania ovzdušia Životné prostredie 27.06.2014
Nakladanie s odpadom Životné prostredie 27.06.2014
Náklady na ochranu ŽP hradené iným subjektom Životné prostredie 27.06.2014
Nebezpečný odpad Životné prostredie 27.06.2014
Odpad Životné prostredie 27.06.2014
Odpadová voda Životné prostredie 27.06.2014
Pokuty za porušenie predpisov v oblasti ochrany životného prostredia Životné prostredie 27.06.2014
Regionálne znečistenie ovzdušia Životné prostredie 27.06.2014
Stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia Životné prostredie 27.06.2014
Vnútroorganizačné náklady na ochranu ŽP Životné prostredie 27.06.2014
Výnosy z ochrany ŽP Životné prostredie 27.06.2014
Znečistenie zrážok Životné prostredie 27.06.2014
23 items found, displaying all items.
1