Slovník pojmov

Zoznam pojmov
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetky
20 items found, displaying all items.
1
Názov Okruh Aktualizácia PDF
Čerpacie stanice Vodné hospodárstvo 12.09.2014
Čistiarne odpadových vôd Vodné hospodárstvo 12.09.2014
Dĺžka kanalizačnej siete bez prípojok Vodné hospodárstvo 12.09.2014
Dĺžka kanalizačných prípojok Vodné hospodárstvo 12.09.2014
Dĺžka vodovodnej siete bez prípojok Vodné hospodárstvo 12.09.2014
Dĺžka vodovodných prípojok Vodné hospodárstvo 12.09.2014
Hate Vodné hospodárstvo 12.09.2014
Kapacita čistiarní odpadových vôd Vodné hospodárstvo 12.09.2014
Ochranné hrádze Vodné hospodárstvo 12.09.2014
Odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie Vodné hospodárstvo 12.09.2014
Odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie s ČOV. Vodné hospodárstvo 12.09.2014
Podiel obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu Vodné hospodárstvo 12.09.2014
Podiel obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov Vodné hospodárstvo 12.09.2014
Tržby za odvádzanie a čistenie odpadových vôd Vodné hospodárstvo 12.09.2014
Tržby za predaj pitnej vody Vodné hospodárstvo 12.09.2014
Verejné vodovody Vodné hospodárstvo 12.09.2014
Voda fakturovaná pitná Vodné hospodárstvo 12.09.2014
Voda nefakturovaná Vodné hospodárstvo 12.09.2014
Voda pitná prevzatá Vodné hospodárstvo 12.09.2014
Voda pitná vyrobená vo vlastných vodohospodárskych zariadeniach Vodné hospodárstvo 12.09.2014
20 items found, displaying all items.
1