Úmyselné ublíženie na zdraví

Oblasť : Demografia a sociálne štatistiky

Okruh : Spravodlivosť a kriminalita

Aktualizácia : 28.06.2013

Termín

Úmyselné ublíženie na zdraví

Oblasť použitia

Spravodlivosť a kriminalita

Definícia

Trestný čin, pri ktorom páchateľ úmyselne ublíži inej osobe na zdraví s následnou dobou liečenia alebo práceneschopnosti v trvaní viac ako 7 kalendárnych dní.

Zdroj

Štatistický úrad SR

Merná jednotka
Postup výpočtu
Právne predpisy
Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam