Miestna činnostná jednotka

Oblasť : Podnikové štatistiky

Okruh : Organizačná štatistika

Aktualizácia : 20.06.2013

Termín

Miestna činnostná jednotka

Oblasť použitia

Národné účty

Definícia

Miestna činnostná jednotka vo svojej výrobnej kapacite združuje všetky časti inštitucionálnej jednotky, ktoré sa nachádzajú na jednom mieste alebo v blízkej lokalite a ktoré prispievajú k vykonávaniu príslušnej činnosti na 4 miestnej klasifikačnej úrovni podľa klasifikácie SK NACE.

Zdroj

Štatistický úrad SR

Merná jednotka
Postup výpočtu
Právne predpisy

Nariadenia Rady (EHS) č. 696/93 z 15. marca 1993 o štatistických jednotkách pre účely štatistického zisťovania a analýzy hospodárstva v Spoločenstve

Väzba na medzinárodné štandardy

ESA 1995

Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam