Verejný sektor

Oblasť : Podnikové štatistiky

Okruh : Organizačná štatistika

Aktualizácia : 20.06.2013

Termín

Verejný sektor

Oblasť použitia

Organizačná štatistika

Definícia

Verejný sektor zahŕňa podniky vo vlastníctve štátu a územnej samosprávy a podniky s medzinárodným vlastníctvom, ktoré sú pod kontrolou štátu.

Zdroj

Štatistický úrad SR

Merná jednotka
Postup výpočtu
Právne predpisy
Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam