Zahraničné vlastníctvo

Oblasť : Podnikové štatistiky

Okruh : Organizačná štatistika

Aktualizácia : 20.06.2013

Termín

Zahraničné vlastníctvo

Oblasť použitia

Organizačná štatistika

Definícia

Zahraničné vlastníctvo majú subjekty založené a kontrolované zahraničnou právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom.

Zdroj

Štatistický úrad SR

Merná jednotka
Postup výpočtu
Právne predpisy
Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam