Medzinárodné vlastníctvo

Oblasť : Podnikové štatistiky

Okruh : Organizačná štatistika

Aktualizácia : 20.06.2013

Termín

Medzinárodné vlastníctvo

Oblasť použitia

Organizačná štatistika

Definícia

Medzinárodné vlastníctvo majú tie subjekty, ktoré boli založené spoločne domácou a zahraničnou právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom.

 

Zdroj

Štatistický úrad SR

Merná jednotka
Postup výpočtu
Právne predpisy
Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky

Môže ísť o medzinárodné vlastníctvo s prevažujúcim verejným sektorom alebo medzinárodné vlastníctvo s prevažujúcim súkromným sektorom.

Návrat na zoznam