Znečistenie zrážok

Oblasť : Životné prostredie

Okruh : Životné prostredie

Aktualizácia : 27.06.2014

Termín

Znečistenie zrážok

Oblasť použitia

Životné prostredie

Definícia

Znečistenie zrážok sa vyskytuje keď sa zrážky (dážď, sneh) zmiešajú so znečuťujúcimi látkami a chemikáliami obsiahnutými v atmosfére. Znečistenie zrážok (konkrétne hodnota ph a chemické zloženie zrážok) sa minitoruje v rámci štyroch EMEP monitorovacích staníc (Chopok, Stará Lesná, Topoľníky, Starina), a tiež v metskej stanici Bratislava-Koliba.

Zdroj

Slovenský hydrometeorologický ústav

Merná jednotka
Postup výpočtu
Právne predpisy
Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam