Hodnota prízemného ozónu

Oblasť : Životné prostredie

Okruh : Životné prostredie

Aktualizácia : 27.06.2014

Termín

Hodnota prízemného ozónu

Oblasť použitia

Životné prostredie

Definícia

Hodnota prízemného ozónu (v mikrogramoch na m3) je stanovená z 8-hodinových koncentrácií meraných od 9:00 hod. do 17:00 hod. vo vybraných monitorovacích staniciach. Cieľová hodnota pre ochranu ľudského zdravia je 120 mikrogramov na m3.

Zdroj

Slovenský hydrometeorologický ústav

Merná jednotka

μg/m3

Postup výpočtu
Právne predpisy
Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam