Biochemická spotreba kyslíka

Oblasť : Životné prostredie

Okruh : Životné prostredie

Aktualizácia : 27.06.2014

Termín

Biochemická spotreba kyslíka vo vybraných tokoch

Oblasť použitia

Životné prostredie

Definícia

Biochemická (biologická) spotreba kyslíka (BSK5) je množstvo kyslíka spotrebovaného mikroorganizmami na biochemický rozklad organických látok obsiahnutých vo vode počas piatich dní pri stanovených podmienkach.

Zdroj

Slovenský hydrometeorologický ústav

Merná jednotka

mg O2/l

Postup výpočtu
Právne predpisy
Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam