Kvalita vody v rekreačných jazerách a vodných nádržiach

Oblasť : Životné prostredie

Okruh : Životné prostredie

Aktualizácia : 27.06.2014

Termín

Kvalita vody v rekreačných jazerách a vodných nádržiach

Oblasť použitia

Životné prostredie

Definícia

Kvalita vody v jazerách a vodných nádržiach využívaných na rekreačné účely sa monitoruje a hodnotí na základe fyzikálno-chemických, biologických a rádiologických ukazovateľov. Uceleným obdobím sledovania kvality vody na kúpanie je jedna kúpacia sezóna, t.j. spravidla od 15. júna do 15. septembra kalendárneho roku.

 

Zdroj

Regionálne úrady verejného zdravotníctva

Merná jednotka
Postup výpočtu
Právne predpisy
Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam