Pokuty za porušenie predpisov v oblasti ochrany životného prostredia

Oblasť : Životné prostredie

Okruh : Životné prostredie

Aktualizácia : 27.06.2014

Termín

Pokuty za porušenie predpisov v oblasti ochrany životného prostredia

Oblasť použitia

Životné prostredie

Definícia

Orgány štátnej správy pre životné prostredie ukladajú právnickým a  fyzickým osobám pokuty za porušenie povinností a zákonov v oblasti ochrany ovzdušia, na úseku vodného a odpadového hospodárstva, v oblasti ochrany prírody a krajiny a integrovanej prevencie a kontroly.

 

Zdroj

Environmentálny fond SR

Merná jednotka

Euro

Postup výpočtu
Právne predpisy
Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam