Zániky podnikov

Oblasť : Podnikové štatistiky

Okruh : Organizačná štatistika

Aktualizácia : 26.06.2013

Termín

Zániky podnikov

Oblasť použitia

Organizačná štatistika

Definícia

Údaje o počte zaniknutých podnikov vychádzajú z metodiky Demografie podnikov pre zaniknuté subjekty. Údaje sa vzťahujú na právnické a fyzické osoby-podnikatelia, ktoré mali v danom roku tržby, alebo zamestnancov, ale v dvoch nasledujúcich rokoch nemali tržby ani zamestnancov.

Zdroj

Štatistický úrad SR

Merná jednotka
Postup výpočtu
Právne predpisy
Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam