Právna jednotka

Oblasť : Podnikové štatistiky

Okruh : Organizačná štatistika

Aktualizácia : 27.06.2013

Termín

Právna jednotka

Oblasť použitia

Organizačná štatistika

Definícia

Právne jednotky sú právnické osoby, ktoré majú právnu subjektivitu bez ohľadu na to, ktoré osoby alebo inštitúcie ich vlastnia alebo sú ich členmi alebo fyzické osoby, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť na vlastný účet.

Zdroj

Štatistický úrad SR

Merná jednotka
Postup výpočtu
Právne predpisy

Nariadenie rady (EHS) č. 696/93 z 15. marca 1993 o štatistických jednotkách na účely pozorovania a analýzy výrobného systému v Spoločenstve

Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam