Právnická osoba

Oblasť : Podnikové štatistiky

Okruh : Organizačná štatistika

Aktualizácia : 20.06.2013

Termín

Právnická osoba

Oblasť použitia

Organizačná štatistika

Definícia

Právnická osoba je právna jednotka, ktorá má právnu subjektivitu bez ohľadu na to, ktoré osoby alebo inštitúcie ju vlastnia alebo sú jej členmi. Postavenie právnickej osoby upravuje zákon.

Právnickými osobami sú podniky a neziskové inštitúcie.
 

Zdroj

Štatistický úrad SR

Merná jednotka
Postup výpočtu
Právne predpisy

Nariadenia Rady (EHS) č. 696/93 z 15. marca 1993 o štatistických jednotkách pre účely štatistického zisťovania a analýzy hospodárstva v Spoločenstve

Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam