Fyzická osoba

Oblasť : Podnikové štatistiky

Okruh : Organizačná štatistika

Aktualizácia : 20.06.2013

Termín

Fyzická osoba

Oblasť použitia

Organizačná štatistika

Definícia

Fyzické osoby-podnikatelia, nezapísaní v obchodnom registri, sú osoby podnikajúce na vlastnú zodpovednosť, podľa osobitných predpisov.
Sú to živnostníci (podnikajúci na základe živnostenského zákona), osoby so slobodným povolaním (osoby podnikajúce na základe iného ako živnostenského zákona, napr. advokáti, lekári, audítori, a. i.) a samostatne hospodáriaci roľníci.

 

Zdroj

Štatistický úrad SR

Merná jednotka
Postup výpočtu
Právne predpisy

Nariadenia Rady (EHS) č. 696/93 z 15. marca 1993 o štatistických jednotkách pre účely štatistického zisťovania a analýzy hospodárstva v Spoločenstve

Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam