Mobilný zdroj znečisťovania ovzdušia

Oblasť : Životné prostredie

Okruh : Životné prostredie

Aktualizácia : 27.06.2014

Termín

Mobilný zdroj znečisťovania ovzdušia

Oblasť použitia

Životné prostredie

Definícia

Mobilné zdroje znečisťovania ovzdušia sú prostriedky cestnej, železničnej, lodnej a leteckej dopravy so spaľovacími alebo inými hnacími motormi.
 

Zdroj

Slovenský hydrometeorologický ústav

Merná jednotka
Postup výpočtu
Právne predpisy
Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam