Slovník pojmov

Zoznam pojmov
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetky
Záznamov na stranu
658 items found, displaying 1 to 25.
1 2 3 4 5
Názov Okruh Aktualizácia PDF
Administratívny zdroj Metaúdaje 28.10.2022
Adresný bod Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 26.06.2023
Aktívna jednotka Organizačná štatistika 15.05.2023
Aktívny používateľ Kultúra 10.02.2017
Aplikovaný výskum Veda, technika a inovácie 26.06.2023
Bežné náklady na ochranu ŽP Životné prostredie 27.06.2023
Bežné výdavky Veda, technika a inovácie 26.06.2023
Bežné výdavky na zdravotnú starostlivosť Zdravie 27.07.2023
Bežný účet Národné účty 06.03.2023
Billeterov index Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 19.04.2023
Biochemická spotreba kyslíka Životné prostredie 27.06.2023
Byty zo zmeny v užívaní stavby Stavebníctvo 27.06.2023
Celková úroda Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 04.01.2023
Celkové náklady práce Náklady práce 21.06.2023
Celkový hrubý príjem domácnosti Príjmy a výdavky 12.06.2023
Celkový prírastok (- úbytok) obyvateľstva Obyvateľstvo a migrácia 21.06.2023
Čerpacie stanice Vodné hospodárstvo 27.06.2023
Cestovný ruch Cestovný ruch 20.06.2023
Cesty a diaľnice Doprava 20.06.2023
Cesty s prenocovaním v domácom a výjazdovom cestovnom ruchu Cestovný ruch 20.06.2023
Chemická spotreba kyslíka Životné prostredie 27.06.2014
Choroba/zdravotná starostlivosť Sociálna ochrana 26.06.2023
Choroba z povolania Zdravie 27.06.2023
Chránené územie Životné prostredie 28.06.2023
Činnostná jednotka Organizačná štatistika 15.05.2023
658 items found, displaying 1 to 25.
1 2 3 4 5
Záznamov na stranu