Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Hrubý obrat - Ekonomický účet - vybrané ukazovatele poľnohospodárstva 2015

Hrubý obrat - Ekonomický účet - vybrané ukazovatele poľnohospodárstva 2015

Posledná aktualizácia: 29.09.2018
Hrubý obrat - Ekonomický účet - vybrané ukazovatele poľnohospodárstva
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
Dátum publikovania: 15.12.2016
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 93
Kód publikácie: 80116

Údaje o hrubom obrate, medzispotrebe, zamest­nancoch a hrubej poľnohospodárskej produkcii. Výsledky ekonomického účtu poľnohospodárstva podľa manuálu ekonomických účtov za poľno­hospodárstvo a lesníctvo, účet produkcie, účet tvorby dôchodkov, účet podnikateľského zisku a prvky kapitálového účtu.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Hrubý obrat - Ekonomický účet - vybrané ukazovatele poľnohospodárstva 2015 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail