Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zamestnanosť a nezamestnanosť v SR za 2. štvrťrok 2023 (Výsledky výberového zisťovania pracovných síl)
Print Mail TW FB WA

Zamestnanosť a nezamestnanosť v SR za 2. štvrťrok 2023 (Výsledky výberového zisťovania pracovných síl)

Posledná aktualizácia: 31.10.2023
Výsledky výberového zisťovania pracovných síl
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Práca
Dátum publikovania: 31.10.2023
Periodicita: Štvrťročne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 119
Kód publikácie: 20523

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 2. štvrťrok 2023 za SR a bilanciu ekonomickej aktivity za SR a kraje. Súčasťou sú aj  sezónne očistené časové rady od roku 2000.  Publikácia obsahuje textovú, tabuľkovú a grafickú časť.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Zamestnanosť a nezamestnanosť v SR za 2. štvrťrok 2023 (Výsledky výberového zisťovania pracovných síl) Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail