Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Slovenská republika a ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030
Print Mail TW FB WA

Slovenská republika a ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030

Posledná aktualizácia: 28.04.2023
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Súborné produkty
Okruh: Súborné produkty
Dátum publikovania: 28.03.2023
Periodicita: Neuvedená
Jazykové verzie: SK
Počet strán: 42
Kód publikácie:

Publikácia poskytuje komplexné kvantitatívne hodnotenie pokroku Slovenskej republiky pri dosahovaní 17 cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030. Hodnotenie plnenia týchto cieľov schválila vláda SR v júni 2022 vo forme monitorovacej správy „Druhá správa o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030“.

Aktuálne ide o druhé vydanie publikácie, ktoré nadväzuje na predošlé prvé vydanie s rovnakým názvom z roku 2016. Cieľom aktivity je zvýšiť záujem o napĺňanie cieľov agendy a inšpirovať občanov k aktivitám, ktoré podporia udržateľný rozvoj.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Slovenská republika a ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail