Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2022
Print Mail TW FB WA

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2022

Posledná aktualizácia: 27.01.2023
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Súborné produkty
Okruh: Súborné produkty
Dátum publikovania: 01.12.2022
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 700
Kód publikácie: 11122

Najrozsiahlejšie a najkomplexnejšie súborné dielo vydávané Štatistickým úradom SR prináša tisíce údajov za rok 2021 v kontexte predošlých štyroch rokov a vybrané kľúčové národohospodárske ukazovatele za obdobie 14 rokov. Údaje sú zoradené do 31 tematických kapitol na takmer 700 stranách a vo viac ako 400 tabuľkách. V krátkosti tiež porovnáva SR s krajinami EÚ a ponúka vizualizácie vybraných dát. Publikácia je jedinečným zdrojom informácií pre prácu, tvorbu analýz, článkov, odborných prác pre expertov aj laickú verejnosť. Ročenka je prvýkrát bezplatne dostupná v plnom rozsahu od okamihu vydania a v elektronickom formáte.

Nový elektronický formát publikácie umožnil rozšíriť počet vydaní ročenky, zverejňovať jej obsah vo viacerých časových etapách podľa dostupnosti dát z rôznych zdrojov. Štatistická ročenka SR má dve vydania. Druhé vydanie publikované 24. januára rozširuje obsah tabuliek o najaktuálnejšie údaje v kapitolách 7. Zdravie a 18. Energetika.

KapitolyVyhľadávanie informácií v Štatistickej ročenke SR:

Vyhľadávanie údajov z konkrétnej oblasti – vyhľadávanie podľa kapitol

 • vyberte si oblasť, o ktorú máte záujem a kliknutím ju otvorte
 • zobrazia sa jednotlivé kapitoly spadajúce pod danú oblasť štatistiky
 • kliknutím na názov kapitoly sa Vám do počítača stiahne skomprimovaný súbor s tabuľkami, v prvom hárku je uvedený zoznam všetkých tabuliek tvoriacich kapitolu, na ostatných hárkoch s označením tabuľky, nájdete údaje za jednotlivé ukazovatele
 • ku každej kapitole je priložený súbor metodika, kde nájdete metodické vysvetlivky a definície jednotlivých štatistických ukazovateľov, zároveň tu nájdete aj informácie o zdrojoch publikovaných údajov

Vyhľadávanie údajov podľa hesla

 • kliknite na položku vecný register
 • v abecednom poradí sa zobrazia heslá, ktoré sa vyskytujú v tabuľkách publikácie
 • vyhľadajte požadované heslo
 • pri každom hesle nájdete označenia tabuliek, v ktorých sa heslo nachádza (napr. T20–16: T znamená, že ide o tabuľku, 20 predstavuje číslo kapitoly, 16 je poradie tabuľky v kapitole)
 • tabuľku vyhľadáte v kapitolách pod vecným registrom napr. kapitola 20 je v Odvetvových štatistikách 20. Obchod, pohostinstvo, ubytovanie, kliknutím na názov kapitoly sa Vám do počítača stiahne skomprimovaný súbor s tabuľkami, po otvorení súboru sa tabuľka T20–16 nachádza na hárku s označením T20–16

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2022 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail