Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Správa o hospodárskom vývoji v krajoch SR za 1.polrok 2018

Správa o hospodárskom vývoji v krajoch SR za 1.polrok 2018

Last update: 25.10.2018
Správa o hospodárskom vývoji v krajoch SR za 1. polrok 2018
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Topic: Súborné produkty
Domain: Súborné produkty
Publish Date: 25.10.2018
Periodicity: Polročne
Language versions: SK
Number of pages: 87
Publication code: 90718

Publikácia je zameraná na analýzu vybraných ukazovateľov podľa odvetví hospodárstva v krajoch Slovenskej republiky za obdobie predchádzajúceho polroka. Podľa dostupnosti údajov sú analyzované jednotlivé odvetvia aj na okresnej úrovni.

Správa o hospodárskom vývoji v krajoch SR za 1.polrok 2018 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Publications of the Catalogues /Detail