Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vnútorný obchod ubytovacie a stravovacie služby v SR za 1.štvrťrok 2019
Print Mail TW FB WA

Vnútorný obchod ubytovacie a stravovacie služby v SR za 1.štvrťrok 2019

Posledná aktualizácia: 27.06.2019
Vnútorný obchod, ubytovacie a stravovacie služby v SR/ Domestic Trade, Accommodation and Food Service Activities
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Obchod a stravovacie služby
Dátum publikovania: 27.06.2019
Periodicita: Štvrťročne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 30
Kód publikácie: 53119

Údaje o tržbách, zamestnaných osobách a mzdách  za SK NACE: 45 - Veľkoobchod, maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov, 46 - Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov, 47 - Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov, 55 - Ubytovanie a 56 - Činnosti reštaurácií a pohostinstiev v triedení podľa SK NACE Rev.2 a krajov.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Vnútorný obchod ubytovacie a stravovacie služby v SR za 1.štvrťrok 2019 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail