Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Environmentálne účty - Účet materiálových tokov 2022
Print Mail TW FB WA

Environmentálne účty - Účet materiálových tokov 2022

Posledná aktualizácia: 15.12.2023
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Životné prostredie
Okruh: Životné prostredie
Dátum publikovania: 15.12.2023
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 26
Kód publikácie: 60323

Publikácia obsahuje údaje za účet materiálových tokov za Slovenskú republiku v členení podľa klasifikácie tokov domácej ťažby a zahraničného obchodu prezentované v tabuľkách a grafoch za časový rad a tiež údaje za vybrané ukazovatele materiálových tokov.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Environmentálne účty - Účet materiálových tokov 2022 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail