Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2023
Print Mail TW FB WA

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2023

Posledná aktualizácia: 30.05.2024
Ilustračný obrázok/illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Súborné produkty
Okruh: Súborné produkty
Dátum publikovania: 01.12.2023
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 730
Kód publikácie: 11123

Najrozsiahlejšie a najkomplexnejšie súborné dielo vydávané Štatistickým úradom SR prinášajúce používateľom tisícky údajov za rok 2022 v kontexte predošlých štyroch rokov a vybrané kľúčové národohospodárske ukazovatele za obdobie 14 rokov. Údaje vo viac ako 400 tabuľkách sú zoradené do 31 tematických kapitol. Posledná kapitola Medzinárodné prehľady zobrazuje postavenie SR medzi krajinami EÚ vo vybraných ukazovateľoch. K dispozícii sú aj vizualizácie vybraných dát vo formáte xls. a pdf. Bohaté informácie z publikácie sa uplatnia pri tvorbe analýz, článkov, odborných prác pre expertov aj laickú verejnosť. Ročenka je opäť dostupná elektronicky, bezplatne a v plnom rozsahu od okamihu vydania.

Elektronický formát publikácie umožňuje rozšíriť počet vydaní ročenky, zverejňovať jej obsah vo viacerých časových etapách podľa dostupnosti dát z rôznych zdrojov. Štatistická ročenka SR 2023 má dve vydania. Druhé vydanie publikované 22. januára 2024 obsahovo rozšírilo tabuľkové výstupy v kapitolách 7. Zdravie, 13. Dlhodobý majetok a 18. Energetika.

Štatistická ročenka SR 2023


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2023 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail