Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Základne ukazovatele za dovolenkové a služobné cesty za rok 2020
Print Mail TW FB WA

Základne ukazovatele za dovolenkové a služobné cesty za rok 2020

Posledná aktualizácia: 27.08.2021
Základné ukazovatele za dovolenkové a služobné cesty za rok 2017
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Cestovný ruch
Dátum publikovania: 27.08.2021
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 26
Kód publikácie: 52821

Publikácia je výstupom z údajov získaných z pravidelného terénneho zisťovania o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu a zaznamenáva dáta o aktivitách občanov SR v tejto oblasti.
V prvej časti obsahuje údaje o účasti aj neúčasti obyvateľov SR vo veku nad 15 rokov na cestovnom ruchu v rôznych členeniach (napr. podľa pohlavia, vekových skupín, dĺžky ciest, typu cieľovej destinácie). Druhá časť publikácie poskytuje informácie o domácich a zahraničných pobytoch aspoň s jedným prenocovaním v rôznom členení (napr. podľa pohlavia, vekových skupín, typu ubytovania, dopravy, dĺžky cesty a miesta pobytu), ako aj údaje o počte prenocovaní a priemerných výdavkoch na pobyt.
Kvalitu údajov vrátane štatistických odchýlok v roku 2020 ovplyvnil extrémny útlm cestovania a sťažené podmienky pri terénnom zisťovaní dát v súvislosti s pandémiou COVID-19.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Základne ukazovatele za dovolenkové a služobné cesty za rok 2020 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail