Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Ročenka dopravy, pôšt a telekomunikácií 2017

Ročenka dopravy, pôšt a telekomunikácií 2017

Posledná aktualizácia: 29.09.2018
Ročenka dopravy, pôšt a telekomunikácií 2017/Yearbook of Transport, Posts and Telecommunication 2017
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Doprava a poštové služby
Dátum publikovania: 08.12.2017
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 117
Kód publikácie: 61417

Vývoj základných údajov za predchádzajúce tri roky za železničnú, cestnú, vodnú, leteckú, mestskú hromadnú a potrubnú dopravu, údaje o zamestnanosti v jednotlivých druhoch dopravy, počty vozidiel, nehodovosť v cestnej doprave, medzinárodné porovnania, údaje o poštách a telekomunikáciách. 


Ročenka dopravy, pôšt a telekomunikácií 2017 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail