Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zahraničný obchod Slovenskej republiky 12/2020
Print Mail TW FB WA

Zahraničný obchod Slovenskej republiky 12/2020

Posledná aktualizácia: 05.08.2021
Zahraničný obchod Slovenskej republiky /FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Zahraničný obchod
Dátum publikovania: 18.03.2021
Periodicita: Mesačne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 88
Kód publikácie: 30120

Mesačné zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR, prehľad podľa zoskupení a krajín, tried a kapitol Harmonizovaného systému, podľa klasifikácie SITC rev.4, hlavných ekonomických kategórií a Štatistickej klasifikácie podľa činností (CPA), verzia 2.1.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Zahraničný obchod Slovenskej republiky 12/2020 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail