Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2017

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2017

Posledná aktualizácia: 29.09.2018
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Súborné produkty
Okruh: Súborné produkty
Dátum publikovania: 05.09.2018
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 679
Kód publikácie:

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2017 prezentuje vývoj SR do roku 2016 za viac ako 30 vecných okruhov. Údaje o demografickom, sociálnom a ekonomickom vývoji Slovenska, ako aj medzinárodné postavenie našej krajiny vo svete sú zoradené v porovnateľných časových radoch v súlade s aktualizovanými klasifikáciami. Publikácia obsahuje metodiku a definície základných ukazovateľov, ako i zdroje údajov. Súčasťou tlačenej publikácie je CD-ROM s údajmi vo formáte PDF.

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2017 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail