Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Code table classifications disemination portlet
Klasifikácie
Rok vydania
Vyčistiť filter
Záznamov na stranu
100
50
25
1
Názov
Akronym Platnosť Stiahnuť
Agregácia divízií SNA/ISIC-NACE Rev.2 A38
Klasifikácia inštitucionálnych sektorov a subsektorov, verzia 2001 ESA 95
Klasifikácia štatistických územných jednotiek, verzia 2004 NUTS 2004
Klasifikácia stavieb, verzia 2000 KS 2000
Klasifikácia stavieb, verzia 2010 KS 2010
Klasifikácia výdavkov neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam, verzia 2004 COPNI 2004
Klasifikácia zamestnaní, verzia 2001 KZAM 2001
Klasifikácia zamestnaní, verzia 2010 KZAM 2010
Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelávania ISCED 2011
Medzinárodná štandardná klasifikácia zamestnaní (ISCO-08) ISCO-08
Štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 (2008) SK NACE Rev. 2
Štatistická klasifikácia odborov vzdelania, verzia 2006 KOV 2006
Štatistická klasifikácia odborov vzdelania, verzia 2009 KOV 2009
Štatistická klasifikácia odborov vzdelania, verzia 2010 KOV 2010
Štatistická klasifikácia odborov vzdelania, verzia 2011 KOV 2011
Štatistická klasifikácia odborov vzdelania, verzia 2012 KOV 2012
Štatistická klasifikácia produkcie, verzia 2003 KP 2003
Štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA), verzia 2008 CPA 2008
Štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) 2015 CPA 2015
Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy, verzia 2004 SK-COFOG 2004
Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy, verzia 2014 SK COFOG 2014
Štatistická klasifikácia zamestnaní, verzia 2012 SK ISCO-08 2012
Štatistická klasifikácia zamestnaní, verzia 2016 SK ISCO-08 2016
Štatistická klasifikácia zamestnaní, verzia 2020 SK ISCO-08 2020
Štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností, OKEČ Rev. 1.1 (2003) OKEČ Rev. 1.1
Záznamov na stranu
100
50
25
1

Klasifikácie Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR10A5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Metaúdaje /Klasifikácie