Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Odpady v Slovenskej republike za rok 2022
Print Mail TW FB WA

Odpady v Slovenskej republike za rok 2022

Posledná aktualizácia: 20.12.2023
Odpadky s Slovenskej republike
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť:
Okruh: Životné prostredie
Dátum publikovania: 20.12.2023
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 104
Kód publikácie: 60223

V publikácii sú prezentované údaje o odpadoch (v členení na nebezpečné a ostatné) vzniknutých v rámci hospodárstva Slovenskej republiky podľa druhov odpadov a spôsobu nakladania za SR a kraje a údaje o vzniknutom komunálnom odpade členené podľa druhov komunálneho odpadu (vrátane zložiek z triedeného zberu) a spôsobu nakladania za SR a kraje.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Odpady v Slovenskej republike za rok 2022 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail