Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Slovensko v EÚ 2019

Slovensko v EÚ 2019

Last update: 08.07.2019
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Topic: Súborné produkty
Domain: Súborné produkty
Publish Date: 31.05.2019
Periodicity: Neuvedená
Language versions: SK/EN
Number of pages: 46
Publication code: 10219

Informačno-propagačná publikácia, ktorá charakterizuje Slovensko v rámci Európskej únie na základe vybraných štatistických ukazovateľov prostredníctvom čísiel, grafov a máp s využitím nových vizualizačných prvkov.


Slovensko v EÚ 2019 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Publications of the Catalogues /Detail