Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Stav zákaziek a finančné ukazovatele stavebných podnikov SR 3. štvrťrok 2018

Stav zákaziek a finančné ukazovatele stavebných podnikov SR 3. štvrťrok 2018

Last update: 29.11.2018
Stav zákaziek a finančné ukazovatele stavebných podnikov SR
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Topic: Odvetvové štatistiky
Domain: Stavebníctvo
Publish Date: 29.11.2018
Periodicity: Štvrťročne
Language versions: SK
Number of pages: 21
Publication code: 52418

Informácie o stave zmluvne potvrdených zákaziek stavebnej produkcie vykonanej podľa dodávateľských zmlúv v triedení podľa SK NACE Rev.2, druhu vlastníctva a veľkostnej štruktúry  a finančné ukazovatele v triedení podľa SK NACE Rev 2. za podniky s 20 a viac zamestnancami.


Stav zákaziek a finančné ukazovatele stavebných podnikov SR 3. štvrťrok 2018 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Publications of the Catalogues /Detail