Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj vybraných výrobkov v roku 2017

Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj vybraných výrobkov v roku 2017

Posledná aktualizácia: 01.10.2018
Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj  vybraných výrobkov
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 31.08.2018
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 136
Kód publikácie: 51618

Vývoj vybraných ukazovateľov (finančných, zamestnancov a miezd) podľa SK NACE Rev. 2, druhu vlastníctva a veľkostnej štruktúry, krajov a podľa hlavných priemyselných zoskupení, vybrané údaje aj podľa závodov za závodné jednotky. Výroba a predaj výrobkov podľa zoznamu PRODSLOV.


Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj vybraných výrobkov v roku 2017 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail