Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Štatistická správa o hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2023
Print Mail TW FB WA

Štatistická správa o hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2023

Last update: 21.12.2023
Ilustračný obrázok
Publisher: Štatistický úrad SR
Topic: Súborné produkty
Domain: Súborné produkty
Publish Date: 21.12.2023
Periodicity: Štvrťročne
Language versions: SK
Number of pages: 107
Publication code: 10623

Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda), vybrané údaje za úsekové ukazovatele, vybrané údaje podľa krajov a veľkostných skupín podnikov.

  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Štatistická správa o hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2023 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Publications of the Catalogues /Detail