Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Štatistická správa o hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2023
Print Mail TW FB WA

Štatistická správa o hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2023

Posledná aktualizácia: 21.12.2023
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Súborné produkty
Okruh: Súborné produkty
Dátum publikovania: 21.12.2023
Periodicita: Štvrťročne
Jazykové verzie: SK
Počet strán: 107
Kód publikácie: 10623

Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda), vybrané údaje za úsekové ukazovatele, vybrané údaje podľa krajov a veľkostných skupín podnikov.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Štatistická správa o hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2023 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail