Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Aktuálne údaje o doprave č. 10/2020
Print Mail TW FB WA

Aktuálne údaje o doprave č. 10/2020

Posledná aktualizácia: 16.12.2020
Aktuálne údaje o doprave
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Doprava a poštové služby
Dátum publikovania: 16.12.2020
Periodicita: Mesačne
Jazykové verzie: SK
Počet strán: 4
Kód publikácie: 52620

Publikácia obsahuje vybrané ukazovatele za podniky s prevažujúcou dopravnou činnosťou podľa sekcií SK NACE Rev. 2 (49-53) označované ako „Doprava a skladovanie". Aktuálne vydanie publikácie obsahuje aj údaje z výberového zisťovania v cestnej nákladnej doprave za 3. štvrťrok 2020 podľa nariadenia EÚ č. 70/2012.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Aktuálne údaje o doprave č. 10/2020 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail