Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 4. štvrťrok 2018

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 4. štvrťrok 2018

Posledná aktualizácia: 07.03.2019
Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 07.03.2019
Periodicita: Štvrťročne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 69
Kód publikácie: 51219

Vývoj vybraných ukazovateľov (počet zamestnancov, mzdy, mzdové prostriedky, odpracované hodiny, finančné ukazovatele) v priemysle SR podľa SK NACE Rev. 2, špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví SK NACE Rev. 2 a podľa hlavných priemyselných zoskupení. Výroba vybraných výrobkov podľa zoznamu PRODSLOV v jednotlivých mesiacoch a štvrťrokoch v agregácii za SR.


Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 4. štvrťrok 2018 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail