Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Aktuálne údaje o doprave č. 12/2020
Print Mail TW FB WA

Aktuálne údaje o doprave č. 12/2020

Last update: 15.02.2021
Aktuálne údaje o doprave
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Topic: Odvetvové štatistiky
Domain: Doprava a poštové služby
Publish Date: 15.02.2021
Periodicity: Mesačne
Language versions: SK
Number of pages: 4
Publication code: 52620

Vybrané ukazovatele za podniky s prevažujúcou činnosťou dopravnou podľa sekcií SK NACE Rev. 2, vybrané ukazovatele ekonomiky SR za sekciu "Doprava a skladovanie" vrátane analytického textu. Štvrťročne publikácia obsahuje aj údaje z výberového zisťovania v cestnej nákladnej doprave podľa nariadenia EÚ č. 70/2012.

  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Aktuálne údaje o doprave č. 12/2020 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Publications of the Catalogues /Detail