Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Výsledky výberového zisťovania pracovných síl za 4. štvrťrok 2017 vrátane doplnkového modulu o podnikaní za 2.štvrťrok 2017

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl za 4. štvrťrok 2017 vrátane doplnkového modulu o podnikaní za 2.štvrťrok 2017

Posledná aktualizácia: 29.09.2018
Výsledky výberového zisťovania pracovných síl
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Práca
Dátum publikovania: 13.04.2018
Periodicita: Štvrťročne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 143
Kód publikácie: 20318

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 4. štvrťrok 2017 za SR a bilanciu ekonomickej aktivity za SR a kraje. Súčasťou sú aj  sezónne očistené časové rady a údaje za doplnkový modul 2017.  Publikácia obsahuje textovú, tabuľkovú a grafickú časť.


Výsledky výberového zisťovania pracovných síl za 4. štvrťrok 2017 vrátane doplnkového modulu o podnikaní za 2.štvrťrok 2017 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail