Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zamestnanosť a nezamestnanosť v SR za 4. štvrťrok 2023 (Výsledky výberového zisťovania pracovných síl) vrátane modulu 2023 o dôchodku a účasti na trhu práce
Print Mail TW FB WA

Zamestnanosť a nezamestnanosť v SR za 4. štvrťrok 2023 (Výsledky výberového zisťovania pracovných síl) vrátane modulu 2023 o dôchodku a účasti na trhu práce

Posledná aktualizácia: 30.05.2024
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Práca
Dátum publikovania: 30.04.2024
Periodicita: Štvrťročne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 150
Kód publikácie: 20324

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 4. štvrťrok 2023 za SR a bilanciu ekonomickej aktivity za SR a kraje. Súčasťou sú aj  sezónne očistené časové rady od roku 2000 a ročné údaje za modul 2023. Publikácia obsahuje textovú, tabuľkovú a grafickú časť.

Logo Eurostat  Zdroje k financovaniu modulu 2023 poskytol Eurostat.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Zamestnanosť a nezamestnanosť v SR za 4. štvrťrok 2023 (Výsledky výberového zisťovania pracovných síl) vrátane modulu 2023 o dôchodku a účasti na trhu práce Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail