Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Definitívne údaje o úrode poľnohospodárskych plodín a zeleniny v SR za rok 2020
Print Mail TW FB WA

Definitívne údaje o úrode poľnohospodárskych plodín a zeleniny v SR za rok 2020

Posledná aktualizácia: 26.03.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
Dátum publikovania: 26.03.2021
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK
Počet strán: 24
Kód publikácie: 50921

Celková úroda a hektárová úroda, zberové plochy jednotlivých plodín, výmera a veková štruktúra vinohradov, osev ozimín, úroda zeleniny za SR a podľa krajov.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Definitívne údaje o úrode poľnohospodárskych plodín a zeleniny v SR za rok 2020 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail