Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR v roku 2019

Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR v roku 2019

Posledná aktualizácia: 26.03.2020
Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Náklady práce
Dátum publikovania: 26.03.2020
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK
Počet strán: 81
Kód publikácie: 20220

Publikácia obsahuje údaje o počte zamestnancov, odpracovaných hodinách, vyplatenom objeme miezd a priemerných mesačných mzdách zamestnancov za SR, kraje a okresy, voľných pracovných miestach podľa SK NACE a krajov. Časové rady základných ukazovateľov v štvrťročnej periodicite od roku 1992, sezónne očistené časové rady. Údaje za podniky do 19 zamestnancov a za súkromníkov nezapísaných v obchodnom registri nie sú zahrnuté.


Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR v roku 2019 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail