Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Spotrebiteľský barometer I. /január 2019

Spotrebiteľský barometer I. /január 2019

Last update: 20.02.2019
Spotrebiteľský barometer
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Topic: Makroekonomické štatistiky
Domain: Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
Publish Date: 20.02.2019
Periodicity: Štvrťročne
Language versions: SK
Number of pages: 27
Publication code: 31019

Výsledky januárového zisťovania o správaní spotrebiteľov, kvalitatívne hodnotenia sociálno-ekonomickej situácie krajiny jej obyvateľstvom a celková reflexia finančných pomerov v domácnostiach.

Spotrebiteľský barometer I. /január 2019 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Publications of the Catalogues /Detail