Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Konjunkturálne prieskumy - November 2018

Konjunkturálne prieskumy - November 2018

Last update: 06.12.2018
Konjunkturálne prieskumy
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Topic: Makroekonomické štatistiky
Domain: Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
Publish Date: 06.12.2018
Periodicity: Mesačne
Language versions: SK
Number of pages: 24
Publication code: 30918

Výsledky výberového kvalitatívneho prieskumu v priemysle, stavebníctve, vo vnútornom obchode a službách, vychádzajúce z názorov riadiacich pracovníkov na vývoj ekonomických a finančných ukazovateľov v sledovanom mesiaci a na najbližšie tri mesiace.

Konjunkturálne prieskumy - November 2018 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Publications of the Catalogues /Detail