Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2019

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2019

Posledná aktualizácia: 16.09.2019
Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2019
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Súborné produkty
Okruh: Súborné produkty
Dátum publikovania: 16.09.2019
Periodicita: Štvrťročne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 89
Kód publikácie: 10519

Publikácia je zameraná na analýzu vývoja vybraných makroekonomických, úsekových a odvetvových ukazovateľov. Tabuľková časť je zostavená zo súborných, úsekových a regionálnych prehľadov vybraných ukazovateľov, ako aj údajov podľa veľkostných skupín podnikov.

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2019 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail