Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Rodová rovnosť 2013 - Gender equality 2013

Rodová rovnosť 2013 - Gender equality 2013

Posledná aktualizácia: 29.09.2018
Rodová rovnosť 2013/Gender equality 2013
Vydavateľ: Pracovisko ŠÚ SR Košice
Tématická oblasť: Životné podmienky
Okruh: Rodový aspekt 
Dátum publikovania: 08.01.2014
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 192
Kód publikácie: 8010313

Komplexný prehľad štatistických informácií, ktoré charakterizujú postavenie žien a mužov v súčasnej spoločnosti. Poskytuje údaje v členení podľa pohlavia v oblastiach demografia, trh práce, sociálne štatistiky a zdravie, vzdelávanie, veda a technika, kriminalita, násilie a súdnictvo, verejný život a rozhodovanie. Obsah je doplnený medzinárodnými porovnaniami a grafickou prílohou. Súčasťou sú metodické vysvetlivky.

Rodová rovnosť 2013 - Gender equality 2013 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail